രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി 3 ദിവസംകൊണ്ട് 100 കോടി സമാഹരിച്ചു

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മാണത്തിനായി ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ആരംഭിച്ച ധനസമാഹരണം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ നൂറുകോടി എന്ന സംഖ്യ എത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചംപട് റായി വെളിപ്പെടുത്തി.…

View More രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി 3 ദിവസംകൊണ്ട് 100 കോടി സമാഹരിച്ചു