NEWS

സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെ സ്വർണ്ണത്തെ ഒരു മികച്ച നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാം ?

സ്വർണ്ണം കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പഴയ കാലത്ത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കറൻസിയിൽ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഒരു ഉറച്ച ദീർഘകാല നിക്ഷേപമായും അന്നും ഇന്നും കരുതുന്നു.ആഭരണങ്ങളായോ നാണയങ്ങളായോ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു പരമ്പരാഗത രീതി. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം  പോലെയുള്ള മറ്റ് പല രൂപങ്ങളിലും ഇത് വികസിച്ചു.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ  ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം.
സ്വർണ്ണ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു രീതിയാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകൾ (എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ). പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ട്രോയ് ഔൺസ് (~31.103 ഗ്രാം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നിലാണ് സ്വർണ്ണ വില അളക്കുന്നത്. ഈ വില യുഎസ് ഡോളറിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ വില ലഭിക്കാൻ, നിലവിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് (USD-INR) ഉപയോഗിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ വില ലഭിക്കുകയും വേണം.ഇതിനായി ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 2 ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലയും നിലവിലെ USD-INR വിനിമയ നിരക്കും. അതിനാൽ രൂപയ്‌ക്കെതിരെ യുഎസ് ഡോളർ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില വർദ്ധിക്കും (കറൻസി കാരണം). അങ്ങനെ, നിക്ഷേപകർക്ക്
സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം വഴി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം.
നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണ്ണ ബാറുകളിലൂടെയോ നാണയങ്ങളിലൂടെയോ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാം. അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് (ഉദാ. ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ്). സ്വർണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങാം. കൂടാതെ, സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകളുടെ വരവോടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാനും യൂണിറ്റുകൾ അവരിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴി നിക്ഷേപകർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും. സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകൾ ഭൗതിക സ്വർണ്ണത്തിന് പകരമുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ്, അത് ഡീമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് രൂപത്തിലോ പേപ്പർ രൂപത്തിലോ ആകാം.
സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം നിക്ഷേപകർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.എന്നും ഉയർന്ന മൂല്യം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ഇത് വിൽക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യം ഉയരും. പണപ്പെരുപ്പ സമയത്ത്, പണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള നിക്ഷേപമാണ് സ്വർണം.വർഷങ്ങളായി സ്വർണ്ണത്തിന് അതിന്റെ മൂല്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വളരെ സുസ്ഥിരമായ റിട്ടേണുകളുള്ള സ്ഥിരമായ നിക്ഷേപമായാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.ബാങ്കുകളിൽ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള പണ നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ നല്ലത് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം തന്നെയാണ്.അധികം റിസ്കുമില്ല.അതേപോലെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനെതിരായ ഒരു സുരക്ഷാ മാർഗം തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം.
സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപം.
 ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ് (എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്) സ്വർണ്ണ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ സ്വർണ്ണക്കട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു രീതിയാണ്.ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അപകടസാധ്യതയെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്.ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളയോ മാലയോ കമ്മലോ ആക്കി രൂപം മാറ്റി ഈസിയായി കൂടെക്കൊണ്ടു നടക്കാം. ശരീരത്തിലണിഞ്ഞു പത്രാസ് കാണിക്കാം,പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടു വന്നാൽ പണമാക്കി വേഷം മാറ്റാം.
സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം? 
BIS ഹോൾമാർക്ക്: അഞ്ച് സീലുകൾ ചേർന്നതാണ് BIS ഹോൾമാർക്ക് അടയാളം. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേഡ്സിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്തായ BIS എന്ന ലോഗോ ആണ് ആദ്യത്തേത്. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കാണിക്കുന്ന അടയാളം രണ്ടാമതായി കാണാം. അതായത് 22 കാരറ്റ് സ്വർണമാണെങ്കിൽ 916 എന്നും നവരത്ന ആഭരണങ്ങൾ സെറ്റു ചെയ്യുന്ന 21 കാരറ്റ് സ്വർണമാണെങ്കിൽ‌ 875 എന്നും 18 കാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ 750 എന്നുമാകും ഉണ്ടാകുക. മൂന്നാമതായി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച അതതു ജില്ലയിലെ ഹോൾമാർക്കിങ് സെന്ററിന്റെ ഹോൾമാർക്കിങ് സെന്റിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ടാകും. നാലാമതായി ആഭരണമെടുത്ത ജ്വല്ലറിയുടെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കെഴുത്ത് കാണാം. ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത വർഷത്തെ കാണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് അഞ്ചാമതു വരും.(രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഹോൾമാർക്കിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. 2000ത്തിനെ A എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.2001 ന് B, 2002 ന് C, അങ്ങനെ തുടരും)
അഡ്വാന്‍സ് സ്കീമുകൾ: കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സ്കീമുകൾ വഴി വാങ്ങാം. സ്വർണത്തിന് വില കുറയുമ്പോഴോ ഓഫ് സീസണിലോ സ്കീമുകളിൽ ചേർന്നാൽ വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വർണം വാങ്ങാം.
സ്വർണം ആഭരണമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സ്വർണപ്പണിക്കാർക്കുളള കൂലിയും കട്ടിങ്–പോളിഷിങ് തൊഴിലാളികൾക്കുളള വേതനവും മറ്റു ചെലവുകളുമടങ്ങുന്നതാണ് പണിക്കൂലി എന്ന പേരിൽ ഈടാക്കുന്നത്.5 മുതൽ 10 ശതമാനം(പഴയ സ്വർണ്ണം/പുതിയ സ്വർണ്ണം) വരെയാണ് സാധാരണ പണിക്കൂലി.ഇതിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: