രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ന്യായ് പദ്ധതി യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിൽ , അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാസം 6000 രൂപ വീതം

2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യായ് പദ്ധതി കേരളത്തിln യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 6,000 രൂപ വീതം മാസം എത്തിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.…

View More രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ന്യായ് പദ്ധതി യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിൽ , അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാസം 6000 രൂപ വീതം