സമ്പന്നതയിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് മുകേഷ് അംബാനി ,ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനം

അങ്ങിനെ അതി സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാലാം സ്ഥാനം ആയി .റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി ലോകത്തെ സമ്പന്നരിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി .ഫ്രാൻസിലെ ബെർണാൽഡ് അർനാൽട്ടിനെയാണ് മുകേഷ് അംബാനി അഞ്ചാം…

View More സമ്പന്നതയിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് മുകേഷ് അംബാനി ,ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനം