ആരാണ് ജിഹാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഇസ്ലാമിക് ഭീകരവാദത്തെ വളർത്തുന്നതാര്?-പംക്തി “മാത്യു സാമുവൽ 360”-വീഡിയോ

ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ വളർത്തുന്നതാര്? പരിശോധിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്യു സാമുവൽ.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version