വീട്ടിലിരുന്നും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താം, ഇത് ചെയ്താൽ മതി

കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഫിറ്റ്നസ് മന്ത്രവുമായി ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ വികാസ് ബാബു. വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുമ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇത് ശീലമാക്കൂ.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version