‘തൊഴിലാളി രാജിവച്ചാല്‍ നല്‍കേണ്ട ശമ്പളവും ബാധ്യതകളും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കമ്പനികള്‍ നല്‍കണം’

ദില്ലി: പുതിയ വേജ് കോഡ് അനുസരിച്ച്, ഒരു കമ്പനിയില്‍ നിന്നും രാജിവച്ചോ, അല്ലെങ്കില്‍ പിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരന് അയാളുടെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കമ്പനി വേതനത്തിലോ, ആനുകൂല്യങ്ങളിലോ കുടിശ്ശികയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പൂർണ്ണവും അന്തിമവുമായ നൽകണമെന്ന് പറയുന്നു.

നിലവിൽ, ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 45 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ അവരുടെ ശമ്പള അനുകൂല്യ കുടിശ്ശിക തീര്‍ക്കാന്‍ കമ്പനികള്‍ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് 90 ദിവസം വരെ നീളുന്നുണ്ട്. ശമ്പളം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങൾ, തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ചുള്ള പാർലമെന്റ് ഇതിനകം പാസാക്കിയ നാല് ലേബർ കോഡുകളില്‍ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മുമ്പത്തെ 29 കേന്ദ്ര തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് സംയോജിപ്പിച്ചാണ് നാല് പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾ രൂപീകരിച്ചത്.

തൊഴിൽ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള പുതിയ വേതന കോഡ് പറയുന്നു, “ഒരു ജീവനക്കാരൻ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയോ പിരിച്ചുവിടുകയോ, ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടിയതിനാൽ തൊഴിൽ രഹിതനാകുകയോ ചെയ്താൽ, നൽകേണ്ട വേതനം നീക്കം ചെയ്യൽ, പിരിച്ചുവിടൽ, പിരിച്ചുവിടൽ, അല്ലെങ്കിൽ, രാജി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയാള്‍ക്ക് നല്‍കണം എന്നാണ്.

ജൂലൈ 1-നകം ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഭരണഘടന അനുസരിച്ച്, തൊഴിലാളി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഈ കോഡുകള്‍ വരണമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അംഗീകരവും വേണം.

തൊഴിൽ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി രാമേശ്വർ തെലി ലോക്‌സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടി പ്രകാരം, 23 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും (യുടി) മാത്രമാണ് വേതന നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്. വേജ് കോഡ് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിസിനസുകൾ അവരുടെ ശമ്പളം നൽകൽ പ്രക്രിയകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വേതനം പൂർണ്ണമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സമയബന്ധിതവും നടപടിക്രമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version