ഉമ തോമസ് ഇന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും

തൃക്കാക്കര അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വിജയിച്ച ഉമ തോമസ് ഇന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. രാവിലെ 11ന് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ സ്പീക്കർ മുമ്പാകെ നിയമസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അംഗത്വ പട്ടികയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version