രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റവും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമവും അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നു

രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റവും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമവും അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര കയറ്റുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

കയറ്റുമതി ഒരു കോടി മെട്രിക് ടണ്‍ വരെ മാത്രമായി കുറച്ചു.പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്ന് ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി. രാജ്യത്ത് ഇതോടെ നികുതിയില്ലാതെ 20 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ വരെ ഭക്ഷ്യഎണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനമായി.

 

രാജ്യത്തെ ഈ അടിയന്തിര സാഹചര്യം ഇന്ന് ചേരുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version