47 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധനം

ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള 47 അപ്പുകൾ കൂടി ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചു. ഒരു മാസം മുമ്പ് 59 ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കേന്ദ്ര നടപടി. മുമ്പ് നിരോധിച്ച ആപ്പുകളുടെ ക്ലോൺ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്പുകൾക്കാണ് നിരോധനം.…

View More 47 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധനം

ചൈനീസ് ബന്ധം ഉള്ള ആപ്പുകൾക്ക് കഷ്ടകാലം, പബ്‌ജിയും ലുഡോ വേൾഡും നിരോധിക്കുമോ?

അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഗെയിം ആയ പബ്‌ജിയും കേന്ദ്ര നിരീക്ഷണത്തിൽ…

View More ചൈനീസ് ബന്ധം ഉള്ള ആപ്പുകൾക്ക് കഷ്ടകാലം, പബ്‌ജിയും ലുഡോ വേൾഡും നിരോധിക്കുമോ?