കൂട്ടുകാരനോടു കടം വാങ്ങിയ 50 രൂപയ്ക്ക് ലോട്ടറിയെടുത്തു, ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടിയടിച്ചു

കോഴിക്കോട് വെള്ളികുളങ്ങരയിലെ കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളിയായ ദിവാകരൻ ആദ്യമായല്ല ലോട്ടറി ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നത്. പല തവണ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വടകരയിൽ നിന്ന് എടുത്ത രണ്ട് ടിക്കറ്റിന് ദിവാകരന് അയ്യായിരം രൂപ വീതം സമ്മാനം ലഭിച്ചു. അതിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അതിന് ആയിരം രൂപ വീണ്ടും സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഭാഗ്യം ഒപ്പമുണ്ടെന്ന കൂട്ടുകാരുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടതോടെ എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് ദിവാകരൻ കരുതി.

അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ 50 രൂപയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. പലരുടെയും പ്രവചനം പോലെ ഭാഗ്യം തുണച്ചതോടെ ആ ടിക്കറ്റിന് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അടിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ തോട്ടക്കണ്ടി താഴക്കുനി ചന്ദ്രന്റെ കൈയിൽ നിന്നാണ് ദിവാകരൻ 50 രൂപ കടം വാങ്ങിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടിക്കറ്റാണ് ദിവാകരൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിത്. സമ്മാനം ലഭിച്ചതോടെ ഭാഗ്യം തനിക്കൊപ്പം തന്നെയെന്ന് ഇതോടെ ദിവാകരനും ഉറപ്പിച്ചു. സമ്മാനത്തുക കൊണ്ട് കടം വീട്ടണമെന്നാണ് ദിവാകരന്റെ ആഗ്രഹം.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version