എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം: 99.26% വിജയം; 4 മണി മുതല്‍ ഫലമറിയാം ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍…

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ 99.26 ശതമാനം വിജയം. പരീക്ഷ എഴുതയിവരിൽ 4,23,303 കുട്ടികൾ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടി. 44363 വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് സ്വന്തമാക്കി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വിജയശതമാനം കൂടുതൽ കുറവ് വയനാട്ടിൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 99.47 ആയിരുന്നു എസ് എസ് എൽസി പരീക്ഷ വിജയശതമാനം.

ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് 4 മണി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലമറിയാം. പരീക്ഷ ഫലം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട്. www.pareekshabhavan.kerala.gov.in, www.sslcexam.kerala.gov.in, www.results.kite.kerala.gov.in, www.prd.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലമറിയാം. കൂടാതെ സഫലം മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്നും ഫലം പരിശോധിക്കാം.

പരീക്ഷ ഫലം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം

 

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version