ജെഇഇ മെയിൻ സെഷൻ 2 പരീക്ഷ; രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു

ദില്ലി: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി NTA 2022 ലെ JEE മെയിൻ സെഷൻ 2  പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. 2022 ജൂൺ 30 ന് രാത്രി 9 മണിക്ക്  രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് jeemain.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 30 രാത്രി 11.50 വരെയാണ്. 2022 ജൂലൈ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 തീയതികളിലാണ് പരീക്ഷ.

ഔദ്യോ​ഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം JEE മെയിൻ 2022 സെഷൻ 1-ന് അപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടച്ചവരും JEE മെയിൻ 2022 സെഷൻ 2-ന് ഹാജരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ മുമ്പത്തെ അപേക്ഷാ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സെഷൻ 1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പാസ്‌വേഡ്. അവർക്ക് പേപ്പർ, പരീക്ഷയുടെ മീഡിയം, സെഷൻ 2-ലെ നഗരങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version