ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന നമ്പറുകൾ:

  1. രക്തസമ്മർദ്ദം: 120/80
  2. പൾസ്: 70 – 100
  3. താപനില: 36.8 – 37
  4. ശ്വസനം: 12-16
  5. ഹീമോഗ്ലോബിൻ: പുരുഷന്മാർ (13.50-18)
   സ്ത്രീകൾ (11.50 – 16)
  6. കൊളസ്ട്രോൾ: 130 – 200
  7. പൊട്ടാസ്യം: 3.50 – 5
  8. സോഡിയം: 135 – 145
  9. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ: 220
  10. ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ്:
  പിസിവി 30-40%
  11. പഞ്ചസാര: കുട്ടികൾക്ക് (70-130)
   മുതിർന്നവർ: 70 – 115
  12. ഇരുമ്പ്: 8-15 മില്ലിഗ്രാം
  13. വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ: 4000 – 11000
  14. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ: 150,000 – 400,000
  15. ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ: 4.50 – 6 ദശലക്ഷം..
  16. കാൽസ്യം: 8.6 – 10.3 mg/dL
  17. വിറ്റാമിൻ D3: 20 – 50 ng/ml (ഒരു മില്ലിലിറ്ററിന് നാനോഗ്രാം)
  18. വിറ്റാമിൻ ബി 12: 200 – 900 പിജി / മില്ലി
പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version