അങ്ങനെ അതും വന്നു-ഒരു സംഘി ഉത്പ്പന്നം

പാലക്കാട്: ‘ഒരു സംഘി ഉത്പന്നം’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ കടുക് മാങ്ങ അച്ചാറിന്റെ പരസ്യം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.ആദ്യമായാണ് ‘ഒരു സംഘി ഉത്പന്നം’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ ഒരു ഉത്പന്നം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.

‘തുപ്പിയതല്ല ഉപ്പിലിട്ടതാണ്’ എന്ന തലക്കെട്ടും കടുക് മാങ്ങ അച്ചാറിന്റെ പരസ്യത്തോടൊപ്പമുണ്ട്.ഡോ. പ്രകാശന്‍ പഴമ്ബാലക്കോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആശാന്‍ രുചിക്കൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് കടുക് മാങ്ങ അച്ചാറും വസ്തുക്കളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജെപി അനുകൂലിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version