നിങ്ങൾ 90-കൾക്ക് മുൻപ് ജനിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. കാരണം ..?

 

1.  മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച അവസാന തലമുറയാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറ. അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകിക്കൊണ്ട്.

2. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവ ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ചു.

3. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി എല്ലാം പങ്കിടുകയും അവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

4. നിങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.

5. നിങ്ങൾ ചെളിയിലും മഴയിലും കളിച്ചു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു രോഗവും ഉണ്ടായില്ല.

6. കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാണ് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സ്കൂളുകളിൽ പോയത്, നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു.

7. അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന അവസാന തലമുറയാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറ. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

8. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കിടുകയും അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും ചെയ്തു.

9. ആ സമയത്ത് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയും പരസ്പരം നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. അണുകുടുംബത്തിനു പകരം കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു ആ സമയം.

10. നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോണോ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ ഇല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കോമിക്ക് പുസ്‌തകങ്ങളോ നോവലുകളോ വായിച്ചോ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പുറത്ത് കളിച്ചോ സമയം ചെലവഴിച്ചു.

11. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ കഴിച്ചു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ശരീരഭാരം കൂടിയില്ല.

12. നിങ്ങൾ പതിവായി ആശുപത്രികളിൽ പോയിട്ടില്ല, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

13. നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജിമ്മിൽ പോകുകയോ വ്യായാമം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

14. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു, മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു.

15. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഫാനോ എയർ കണ്ടീഷനോ ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു.

16. ക്ഷണമൊന്നും ലഭിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു ക്ഷണവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു.

17. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

18 . തീർച്ചയായും ഇത്രമാത്രം അപകടമാം വിധം മനുഷ്യർ വിഭജിക്കപെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു

 

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version