റെയിൽവേയിൽ ജോലി; എങ്ങനെ ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആകാം

രു ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ (എഞ്ചിനുകൾ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്.കൂടാതെ ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് ട്രെയിനിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഉത്തരവാദിയുമാണ്.ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി പാലിക്കേണ്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ റെയിൽവേ അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അഡ്മിഷൻ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു.ഇവർ ആദ്യം അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരായിരിക്കും.ട്രെയിനിംഗ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവരെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്കോ മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് തസ്തികകളിലേക്കോ മാറ്റാം.

അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരീക്ഷ പാസ്സായി റയിൽവേയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയവരാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ.5 വർഷം ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ കീഴിലാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.ചരക്ക് ട്രെയിൻ സാങ്കേതികതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ചുമതല.

സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ

സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് ഏകദേശം 5-7 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്.അവർക്ക് സീനിയർ അതോറിറ്റി സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ട്.ശരിയായ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ മുഴുവൻ ലോക്കോമോട്ടീവുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതല അവർക്കാണ്.

ലോക്കോ പൈലറ്റ്

ഏകദേശം 7 വർഷത്തിലധികം അനുഭവപരിചയം നേടിയ ശേഷം, ഒരു വ്യക്തി ലോക്കോ പൈലറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.ദീർഘദൂര യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതല അവർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ലോക്കോ സൂപ്പർവൈസർ/ ഹെഡ് കൺട്രോളർ

ഏകദേശം 10-15 അനുഭവപരിചയത്തോടെ ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് 15 മുതൽ 20 വർഷം വരെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മാനേജീരിയൽ,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേഖലകളിലേക്ക് പ്രമോഷൻ ലഭിക്കാം എന്ന്.ഒരു ലോക്കോ സൂപ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ട്രെയിനിന്റെ സാങ്കേതിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ട്രെയിനിലെ ഇലക്ട്രിക് മെയിന്റനൻസ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക,സ്റ്റേഷന്റെ മേൽനോട്ടം, അതുപോലെ മറ്റ് അനുബന്ധ ചുമതലകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും.

ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ ചുമതലകൾ

 

  • എഞ്ചിനുകളുടെ ശരിയായ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കാനും എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥർ.
  • ട്രെയിൻ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ട്രെയിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.അതിൽ ഒരു ട്രെയിൻ റൂട്ട്, ട്രെയിൻ വേഗത,  സിഗ്നലിംഗ്, മതിയായ ബ്രേക്കിംഗ് പവർ, സുരക്ഷ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
   • എൻഞ്ചിൻ നിയന്ത്രിക്കുക, ട്രെയിനിന്റെ വേഗത നിലനിർത്തുക, മെക്കാനിക്സ്, മറ്റ് പ്രകടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ട്രെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതും ഇവരുടെ ചുമതലയാണ്.

 

ഇന്ത്യയിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആകാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 

   • ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഗണിതവും ഭൗതികശാസ്ത്രവും നിർബന്ധിത വിഷയങ്ങളോടെ പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം.
   • ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഐറ്റിഐ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിരിക്കണം.
   • മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നീ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഡിപ്ലോമ/സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം.
   •  RRB ALP അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ
    • സംഘടിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക പരീക്ഷ പാസായാൽ മാത്രമേ  ലോക്കോ പൈലറ്റ് ജോലിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ.

 

ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാകണം. CBT1, CBT2 എന്നിവ.CBT1 60 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു, അതിൽ 75 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം CBT2-ൽ 150 ചോദ്യങ്ങളെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഭാഗം A, ഭാഗം B. ഭാഗം A ന് 90 മിനിറ്റ് സമയപരിധിയും 100 ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്, അതേസമയം B- യിൽ 60 മിനിറ്റ് സമയപരിധിയും 75-ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്.

ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ ശമ്പളം

ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ ശമ്പളം  പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ 20,000 മുതലാണ്.(മറ്റെല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും) അത് സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.(ഉദാ: മാനേജ്‌മെന്റ് പദവിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കും)

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version