കൊവിഡ് നാലാം തരംഗം ജൂണിൽ എന്ന് പഠനറിപ്പോർട്ട്

കൊവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കാര്യമായ അപകടം സൃഷ്ടിക്കാതെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ നാലാം തരംഗമുണ്ടാകുമെന്നു പ്രവചനം. ഐഐടി കാന്‍പുര്‍ തയാറാക്കിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ജൂണ്‍ 22നു രാജ്യത്ത് അടുത്ത കൊവിഡ് തരംഗം തുടങ്ങുമെന്നും ഇത് ഒക്ടോബര്‍ അവസാനം വരെ നീണ്ടുപോകുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ ഇത് പാരമ്യത്തിലെത്തുമെന്നും മൂന്നാം തരംഗത്തേക്കാൾ കഠിനവുമായിരിക്കും ഇതെന്നുമാണ് പ്രവചനം.
പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version