ലൈൻമാൻ ജോലിക്കിടയിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചു

 

മാളയിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ ജോലിക്കിടയിൽ ലൈൻമാൻ മരിച്ചു. കൊമ്പിടി കെ.എസ്.ഇ.ബി ലൈൻമാനും തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയുമായ സുധീഷ് (48) ആണ് മരിച്ചത്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമിക ജങ്ഷനിൽ പോസ്റ്റിലെ കമ്പികൾ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടെ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് അറിയുന്നു.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version