വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തേക്കുള്ള ഭൂഗര്‍ഭ റെയില്‍പ്പാതക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ അനുമതി 

തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാലരാമപുരത്ത് നിന്ന് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തേക്കുള്ള ഭൂഗര്‍ഭ റെയില്‍പ്പാതക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു.ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഗര്‍ഭ റെയില്‍പാതയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത്.
അതേസമയം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസന വഴിയിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിതെന്ന് തുറമുഖ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍ പ്രതികരിച്ചു.
പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version