VIDEO

കോവിഡ് രണ്ടാം വരവിൽ ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്, കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും മരിക്കുന്നു

NewsThen More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker