നഗ്നപാദനായി പ്രാക്ടീസ്, ആദ്യ പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം, സിറാജ് നടന്നുകയറിയത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക്-വീഡിയോ

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version