നേമത്ത് കുമ്മനം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി വാടക വീട് എടുത്തു

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി നേമത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വാടക വീട് എടുത്തു.

91 കാരനായ ഒരു രാജഗോപാലിനെ ഇനി മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപിയുടെ ഏക സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നേമത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്.

കൂടാതെ 40 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ നിർണായക ശക്തിയായി മാറുക എന്നതാണ് ബിജെപി ഇതിലൂടെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version