തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നാം ഘട്ടം; ഇതുവരെ ആകെ പോളിംഗ് ശതമാനം 63.04

ദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ കനത്ത പോളിംഗ്. അഞ്ചു ജില്ലകളിലും പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടിങ് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ്.

3:56pm

പോളിംഗ് ശതമാനം ആകെ- 63.04

ജില്ല തിരിച്ച് പോളിംഗ് ശതമാനം

തിരുവനന്തപുരം- 59.67

കൊല്ലം- 63.88

പത്തനംതിട്ട- 62.45

ആലപ്പുഴ- 66.77

ഇടുക്കി- 65.02

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version