തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ജോസ് കെ മാണിയെ മുന്നണിയിലെടുക്കണം,സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version