സൈബര്‍ ലോകത്ത് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങള്‍ക്ക് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാല്‍ തന്നെ ബ്ലൂവെയിലിനെ പൊസറ്റീവായി നേരിടാനായി പിങ്ക് വെയില്‍ എന്ന ഗെയിം…

FEATURED POSTS FROM NEWS