മെസി വീണ്ടും മി‍ശിഹയായി.ലോകം കാത്തിരുന്ന എൽ ക്ലാസികോ പോരാട്ടത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ തട്ടകത്തിൽ വീ‍ഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ബാ‍ഴ്സലോണ.സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസിയുടെ ഇരട്ട…

FEATURED POSTS FROM NEWS