സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ ഇന്നു നാമറിയുന്ന സച്ചിനാകുന്നതിനു മുന്‍പേ അദ്ദേഹത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ച കോച്ചാണ് അച്‌രേക്കര്‍. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതകഥ വെള്ളിത്തിയില്‍…

FEATURED POSTS FROM NEWS