സൗദിയിലെ തൊഴില്‍മേഖലയിലുളള അനേകായിരം വിദേശികളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് സൗദി ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിനായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം…

FEATURED POSTS FROM NEWS