കുവൈറ്റ് സിറ്റി > തുടര്‍ച്ചയായി ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്ന പ്രവാസികളെ രാജ്യത്തുനിന്നും തിരിച്ചയക്കുമെന്നു ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സിന്റെയും…

FEATURED POSTS FROM NEWS