തമി‍ഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ കടലിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 10 പേർ മരിച്ചു.15 പേരെ കാണാതായി.മരിച്ചവരിൽ നാല് സ്ത്രീകളും മൂന്നു കുട്ടികളുമുണ്ട്.  …

FEATURED POSTS FROM NEWS