കൊച്ചിയിൽ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ നടിയെ വിമർശിച്ച് നിർമ്മാതാവും ഫിലിം ചേംബർ പ്രതിനിധിയുമായ സജി നന്ത്യാട്ട്.നടി നേരിട്ടത് കേവലം രണ്ടര മണിക്കൂർ…

FEATURED POSTS FROM NEWS