സ്വപ്ന സഞ്ചാരി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയ അനു ഇമ്മാനുവൽ അടുത്തിടെ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് ചൂടേറിയ…

FEATURED POSTS FROM NEWS