മഞ്ജരിയുടെ ബാന്‍റിന് ആശംസയറിയിച്ച് പ്രമുഖർ

Monday, December 19, 2016 - 9:08 PM

Author

Tuesday, April 5, 2016 - 15:25
മഞ്ജരിയുടെ ബാന്‍റിന് ആശംസയറിയിച്ച് പ്രമുഖർ

Category

Movies Music

Tags

മഞ്ജരിയുടെ പുതിയ മ്യൂസിക് ബാന്‍റിന് ആശംസയറിയിച്ച് പ്രമുഖർ.മഞ്ജു വാര്യർ,ഭാവന,മേതിൽ ദേവിക,നവ്യ നായർ,ശ്വേത മേനോൻ എന്നിവരാണ് മഞ്ജരിയുടെ ബാന്‍റിന് ആശംസകളുമായെത്തിയത്.മഞ്ജരി തന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഇവരുടെ ആശംസ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

FEATURED POSTS FROM NEWS